Natuurgebied Het Zwin

Het Zwin

Het Zwin is een beschermd natuurgebied in de omgeving van Cadzand op de grens tussen Vlaanderen en Nederland, in de Belgische gemeente Knokke-Heist en Nederlandse gemeente Sluis.

Het Zwin

Het is ingesloten tussen de duinen en een hoge dijk en staat via een geul in verbinding met de Noordzee. Het Zwin is het laatste overblijfsel van de historische toegangsgeul naar het middeleeuwse Brugge. Het natuurreservaat strekt zich uit over een kustlengte van ongeveer 2,3 km. Het reservaat heeft een oppervlakte van 158 ha. Het bestaat uit een duinregel met daarachter zilte slikken en schorren.

Intergetijdengebied

Het Zwin

Het waddengebied van Het Zwin en zijn omgeving is een zeer belangrijk flora en fauna gebied. Van oudsher worden bepaalde kustgebieden zoals Het Zwin door trekkende vogels gebruikt voor het foerageren. De grote verscheidenheid aan planten en dieren in zo'n waddengebied heeft daar zeker mee te maken.

Het Zwin

Tweemaal per dag stroomt bij hoog tij een grote hoeveelheid zeewater het gebied binnen. Daarom noemen we Het Zwin een intergetijdengebied. Dit zoute water zorgt voor heel speciale omstandigheden en het creeërt een uniek biotoop: slikken en schorren. Hierdoor heeft Het Zwin een bijzondere plantenrijkdom en is het een paradijs voor vogels. Het Zwin is niet alleen een ideaal broedgebied voor veel vogelsoorten, maar voor heel wat trekvogels die de kustlijn volgen is het ook een belangrijke tussenstop op hun lange reis.

Wandelingen

Het natuurgebied Het Zwin is natuurlijk te bezoeken. Regelmatig worden begeleide wandelingen georganiseerd. U kunt een begeleide wandeling meemaken zowel vanuit de Nederlandse zijde van Het Zwin, als via de Belgische zijde.

Een bezoek aan het Nederlandse Zwin is zeer de moeite waard. U kunt hier parkeren met de auto of fiets, en aansluitend het natuurgebied bezoeken. Ook wandelingen onder begeleiding worden regelmatig georganiseerd.

Het Belgische gedeelte van het natuurreservaat Het Zwin is te bereiken via het bezoekerscentrum het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Het Zwin is natuurlijk het meest gekend voor zijn rijke diversiteit aan vogels. Meer dan de helft van alle vogelsoorten die in België zijn waargenomen, kan men in Het Zwin aantreffen. Je vindt er zo veel vogels terug omdat het reservaat de overgang tussen zee en land vormt en dus zowel zee- als landvogels herbergt. De zee voert dagelijks grote hoeveelheden voedsel aan (weekdieren, plankton, schaaldieren) en de hoger gelegen schorren zijn een ideale broedplaats, veilig tegen overstromingen en roofdieren. De conservator van Het Zwin kan u eventueel uitleg geven over de broed en de trek, en de vogels die overwinteren blijven.

Toegangelijkheid

Het Zwin Natuur Park is helaas niet toegankelijk voor honden.

Vanuit Nederland

Van het Nederlandse deel zijn de stranden, de geulmonding en de strandvlakten vrij toegankelijk. Het schor is niet vrij toegankelijk, maar hier worden in het zomerhalfjaar regelmatig excursies georganiseerd door Het Zeeuwslandschap. In juli en augustus zelfs iedere donderdagochtend om 10.00 uur.

Vanuit België

Van het Belgische deel is toegang tot Het Zwin betaald. Echter de stranden zijn wel vrij toegankelijk. Het gebied is vanaf het wandelpad op de Zeedijk goed te overzien..

Locatie